ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ประจำปี 2558-2562

โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต
ระดับอนุบาล จำนวน 1 คน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน
โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
Vietnam – Australia School, Hanoi
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่
ระดับ IBCP (Career Related Programme) จำนวน 1 คน
Northumbria University, UK
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน

สรุปข้อมูลนักเรียนแบ่งตามระดับชั้นดังนี้

ระดับอนุบาล จำนวน 1 คน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน
ระดับ IBCP (Career Related Programme) จำนวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 0 คน
ระดับ ป.ว.ส. จำนวน 0 คน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน

รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 12 คน

โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต
ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน
Vietnam – Australia School, Hanoi
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ เชียงใหม่
ระดับ IBCP (Career Related Programme) จำนวน 1 คน
Northumbria University, UK
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพ
ระดับอนุบาล จำนวน 1 คน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
โรงเรียนเซนต์ ราฟาแอล สมุทรปราการ
ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ กรุงเทพ
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 1 คน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพ
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
Bangor University, UK
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน

สรุปข้อมูลนักเรียนแบ่งตามระดับชั้นดังนี้

ระดับอนุบาล จำนวน 1 คน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 คน
ระดับ IBCP (Career Related Programme) จำนวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 0 คน
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 1 คน
ระดับ ป.ว.ส. จำนวน 0 คน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน

รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 22 คน

โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต
ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน
โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน
Vietnam – Australia School, Hanoi
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
Northumbria University, UK
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพ
ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน
โรงเรียนเซนต์ ราฟาแอล สมุทรปราการ
ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพ
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
Bangor University, UK
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
โรงเรียนโพธิสารวิทยากร กรุงเทพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิขยการ กรุงเทพ
ระดับ ป.ว.ส. จำนวน 1 คน

สรุปข้อมูลนักเรียนแบ่งตามระดับชั้นดังนี้

ระดับอนุบาล จำนวน 0 คน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 9 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 คน
ระดับ IBCP (Career Related Programme) จำนวน 0 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 0 คน
ระดับ ป.ว.ส. จำนวน 1 คน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน

รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 22 คน

โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต
ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน
โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน
Vietnam – Australia School, Hanoi
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน
โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพ
ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน
โรงเรียนเซนต์ ราฟาแอล สมุทรปราการ
ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพ
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
Bangor University, UK
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
โรงเรียนโพธิสารวิทยากร กรุงเทพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิขยการ กรุงเทพ
ระดับ ป.ว.ส. จำนวน 1 คน
โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ สุพรรณบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
โรงเรียนสตรี ภูเก็ต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 1 คน

สรุปข้อมูลนักเรียนแบ่งตามระดับชั้นดังนี้

ระดับอนุบาล จำนวน 0 คน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 9 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 คน
ระดับ IBCP (Career Related Programme) จำนวน 0 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 3 คน
ระดับ ป.ว.ส. จำนวน 1 คน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คน

รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 24 คน

โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต
ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 คน
โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน
Vietnam – Australia School, Hanoi
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน
โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพ
ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน
โรงเรียนเซนต์ ราฟาแอล สมุทรปราการ
ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพ
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
โรงเรียนโพธิสารวิทยากร กรุงเทพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน
โรงเรียนสตรี ภูเก็ต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 1 คน
โรงเรียนศิริจันทร์ศึกษา สมุทรปราการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 1 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 1 คน
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตพงษภูวนารถ ชลบุรี
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน

สรุปข้อมูลนักเรียนแบ่งตามระดับชั้นดังนี้

ระดับอนุบาล จำนวน 0 คน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 คน
ระดับ IBCP (Career Related Programme) จำนวน 0 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน
ระดับ ป.ว.ช. จำนวน 5 คน
ระดับ ป.ว.ส. จำนวน 0 คน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คน

รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 23 คน